Dansläger

Varje lov anordnar Studio danza dansläger som sedan avslutas med ett uppträdande.

Lägren varar i 3 dagar mellan kl. 10.00-15.00 och mat och fika under dagarna ingår.

Här får man prova på många olika dansstilar och efter lägrets slut får man visa upp vad man lärt sig. Vi har tidigare varit på Åhaga och på Stora torget på dansens dag.

Vill man anmäla sig är det bara att skicka in anmälan till info@studiodanza.nu.