Kursvillkor

Obs! Det är viktigt att du läser kursvillkoren!

Föreningsinformation

DF Studio Danza är en förening medlem i Riksidrottsförbundet och Danssportförbundet.

Medlemsavgiften till föreningen är för närvarande 100 kr per år.

Kursstart

Se schema

Kurslängd

Varje kurs är 12 gånger om inget annat anges, detta räknas som en TERMIN. Lektionerna är 45-75 min långa beroende på ålder och nivå. Kurslängd och tid står i schemat. Dansmix och 7-9 års grupperna samlas en 15 minuter innan danskursens start då närvaro tas och lektionsstart påbörjas, lektionerna börjar med upprop vid receptionen.

Anmälan

Anmälan sker skriftligen och måste skrivas under eftersom att den inte gäller utan namnunderskrift. Under 18 år krävs målsmans underskrift. Anmälan kan ni scanna in och maila eller posta till oss. Anmälan är alltid bindande. Vi tar ej emot anmälan på mail eller telefon! Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir inte automatiskt överflyttad till nästa termin. Du får en bekräftelse skickad på mail till dig på de kurser som du är anmäld till. Se till att din mailadress är riktig.Texta tydligt!

Avanmälan

Anmälan är alltid bindande, se schema för avmälningsdatum. Gäller ej Poledance. Vid senare avbokning är du skyldig att erlägga full kursavgift. Avanmälan gör ni endast till info@studiodanza.nu eller skriftligt på avsedd blankett i receptionen. Inga andra avanmälningar godkänns.

Återbetalning

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du pga. sjukdom eller avflyttning från orten, som kan styrkas med intyg, måste avbryta din kurs, betalar du för de kurstillfällen som hållits plus en avbokningsavgift på 200 kr.

Faktura

Du får fakturan via mail. Inbetalning skall ske enligt de villkor som där finns angivna. Vid varje påminnelse utgår lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr. Om ingen inbetalning görs tvingas vi överlämna ärendet till inkasso. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas årsvis (kalender år).

Kursrabatter

Dansar du två gånger i veckan får du 50 kr rabatt (gäller ej VIP-kort). Familjemedlemmar som dansar får 25 kr rabatt per elev (gäller ej VIP-kort). Dansar du tre eller fler gånger i veckan betalar du 2 100 kr plus medlemsavgift på 100 kr och får därmed dansa hur mycket du vill.

Missade lektioner

Missade lektioner på grund av instruktörsbrist tas alltid igen. Vi förbehåller oss rätten att lägga dessa lektioner på andra dagar och tider än vad som står i schemat. Eventuellt inställda lektioner meddelas genom sms, e-post eller telefon. Kom därför ihåg att skriva telefonnummer och e-postadress som vi lättast når er på. Missade zumbalektioner kan tas igen på annan dag under terminens gång, dock ej på zumbapass efter terminens slut.

Schema och lärare

Vi förbehåller oss rätten att ändra i schemat, samt att byta lärare under kursens gång.

Lov

Se schema

DanceCamp

DF Studio Danza anordnar dansläger i samband med de flesta loven. Vårens DanceCamp kommer att vara på påsklovet. Lägret varar i tre dagar och avslutas med ett uppträdande. Se schema.

VIP-kort

VIP-kortet är för dig som vill dansa flera gånger i veckan! Priset är 2 100 kr och då dansar du tre eller fler gånger i veckan. Alltså hur mycket du vill… Glöm ej att skriva gruppnumret på de danser du vill gå. Anmäl dig bara till de kurser du vill gå, då närvaron är viktig!

Skor och kläder

Skor och kläder som passar undervisningen är väldigt viktigt, dels för att underlätta rörelserna men också för att undvika skador som lätt kan uppkomma vid fel utrustning. Vi kräver därför att rätt skor används vid all undervisning. På Studio Danza har vi en dansbutik där ni hittar skor och kläder som passar undervisningen. Inga ytterskor är tillåtna i studion.

Åskådare

Det är medlemmar som är anmälda till klassen som har tillträde till dansklasserna, därför är samtliga barnklasser föräldrafria, vilket betyder att mammor och pappor får vänta utanför. Under vår avslutningsshow kan familj och vänner se vad de har lärt sig under terminen.

Avslutningsshow

Se viktiga datum under schemat för show och biljettsläpp.
Observera att på våren har Barndans och Dansmix för barn 4-6 år sin avslutning vid sista lektionstillfället i danssalen på Studio Danza.

Övrigt

Vi reserverar oss för att vissa kurser snabbt blir fulltecknade. Ett visst antal deltagare krävs för att en kurs skall starta. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser som inte får tillräckligt med anmälningar. Reservation för ändringar i kursprogrammet. DF Studio Danza ansvarar ej för kvarglömda saker eller värdesaker. LÄMNA DÄRFÖR INGET VÄRDEFULLT I OMKLÄDNINGSRUMMEN!