Kursvillkor

Kursvillkor

Obs! Det är viktigt att du läser kursvillkoren!

Föreningsinformation

Dansföreningen Studio Danza är en förening medlem i Riksidrottsförbundet och Danssportförbundet.

Medlemsavgiften till föreningen är för närvarande 100 kr per år.

Kursstart

Se schema

Kurslängd

Varje kurs är 12ggr om inget annat anges (se dansschemat), detta räknas som en TERMIN. Lektionerna är 45 75 min långa beroende på ålder och nivå. Kurslängd och tid står i schemat.

Anmälan

Anmälan är bindande. Anmälan sker via mail eller bifogad anmälningsblankett. Genom anmälan godkänner ni föreningens villkor. Under 18 år krävs målsmans underskrift. Anmälan kan ni scanna in och maila eller posta till oss. Anmälan är alltid bindande. Vi tar ej emot anmälan via telefon! Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir inte automatiskt överflyttad till nästa termin. Du får en bekräftelse skickad via mail till dig på de kurser som du är anmäld till. Se till att din mailadress är riktig. Texta tydligt!

Avanmälan

Anmälan är alltid bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan se anmälnigsblanketten. Avanmälan sker senast den 28/1 Vid senare avbokning är du skyldig att erlägga full kursavgift. Avanmälan gör ni hos oss i receptionen, SKRIFTLIGT PÅ AVSEDD BLANKETT alternativt via mail EJ MUNTLIGEN ELLER ÖVER TELEFON, EJ TILL DANSLÄRARNA, UTAN ENBART TILL RECEPTIONEN ELLER TILL MAILADRESSEN.

Filmning/fotografering

Filmning är generellt sett ej tillåtet på dansklasserna. Studio Danza förbehåller sig rätten att lärare kan filma/fotografera sina klasser i undervisning/marknadsföringssyfte. Filmning/fotografering kan publiceras i tryck och på sociala medier. Meddela om det finns förbehåll mot att ert barn filmas/fotograferas. Reservationen mailas till info@studiodanza.nu.

Återbetalning

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du pga. sjukdom eller avflyttning från orten, som kan styrkas med intyg, måste avbryta din kurs, betalar du för de kurstillfällen som hållits plus en avbokningsavgift på 200 kr.

Faktura

Du får fakturan via mail. Inbetalning ska ske enligt de villkor som där finns angivna. Vid varje påminnelse utgår lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr. Om ingen inbetalning görs tvingas vi överlämna ärendet till inkasso. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas årsvis (kalender år).

Kursrabatter

Dansar du 2 ggr/vecka får du 50 kr rabatt (gäller ej Vip kort). Familjemedlemmar som dansar får 25 kr rabatt per elev (gäller ej Vip kort). Dansar du tre eller fler gånger i veckan betalar du 2100 kr plus medlemsavgift på 100 kr och får därmed dansa hur mycket du vill.

Missade lektioner

Missade lektioner pga. instruktörsbrist tas alltid igen. Vi förbehåller oss rätten att lägga dessa lektioner på andra dagar och tider än vad som står i schemat. Eventuellt inställda lektioner meddelas genom sms, mail el. telefon. Kom därför ihåg att skriva telefonnummer och e mail adress som vi lättast når er på.

Schema och lärare

Vi förbehåller oss rätten att ändra i schemat, samt att byta lärare under kursens gång.

Lov

Sportlov vecka 7 och Påsklov vecka 14.

VIP-kort

VIP kortet är för dig som vill dansa flera gånger i veckan! Priset är 2100 kr och då dansar du tre eller fler gånger i veckan. Alltså hur mycket du vill… Glöm ej att skriva gruppnumret på de danser du vill gå. Anmäl dig bara till de kurser du vill gå, då närvaron är viktig!

Skor och kläder

Skor och kläder som passar undervisningen är väldigt viktigt, dels för att underlätta rörelserna men också för att undvika skador som lätt kan uppkomma vid fel utrustning. Vi kräver därför att rätt skor används vid all undervisning. Inga ytterskor är tillåtna i studion.

Åskådare

Det är medlemmar som är anmälda till klassen som har tillträde till dansklasserna, därför är samtliga barnklasser föräldrafria, d. v.s. mammor och pappor får vänta utanför. Under vår avslutningsshow kan familj och vänner se vad de har lärt sig under terminen.

Avslutningsshow

Avslutningsshow planeras efter sista kursveckan. mer info kommer under terminen.

Övrigt

Vi reserverar oss för att vissa kurser snabbt blir fulltecknade. Ett visst antal deltagare krävs för att en kurs ska starta. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser som inte får tillräckligt med anmälningar. Reservation för ändringar i kursprogrammet. DF Studio Danza ansvarar ej för kvarglömda saker eller värdesaker. LÄMNA DÄRFÖR INGET VÄRDEFULLT I OMKLÄDNINGSRUMMEN!

Force majeure

Vid oförutsett händelser så som brand, strejk, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller liknande återbetalas ej kurs och medlemsavgift.