Studio Danza

   Startsida
   Om oss
   Kurser

   Kursvillkor
   Anmälan
   Personal
   Schema/Priser
   Evenemang
   Dansläger
   Bilder
   Sponsorer
   Kontakt


På 1570-talet kom de första trupperna av yrkesdansare till Frankrike. På 1660-talet fastställdes de regler för baletten som finns idag, d.v.s en grund för balettekniken som naturligtvis har utvecklats vidare under århundradena.

På de klassiska balettlektionerna har vi ren baletteknik med både stång- och golvarbete, och rörelser över golvet. Vi lär oss de tekniker som ligger till grund för många andra dansstilar.