Studio Danza

   Startsida
   Om oss
   Kurser

   Kursvillkor
   Anmälan
   Personal
   Schema/Priser
   Evenemang
   Dansläger
   Bilder
   Sponsorer
   Kontakt


Klassen kommer vara uppbygd på samma sätt som en vanlig jazzklass men med en girly touch i både musik och rörelse! en chans att dansa ut sin feminina sida och showa loss till musik från bl a beyonce och burlesque!